Dosežki

Tekmovanja

Tolosa Choral Contest 2017
3. mesto v kategorijah “Polifónico” in “Música Popular” ter posebna nagrada za najboljšo interpretacijo baskovske skladbe “Itsasoa ari zait” skladatelja Idoia Azurmendi.

14. Mednarodno zborovsko tekmovanje ‘Gallus’ – Maribor 2017
Absolutno 4. mesto ter nagrada za najboljšo zasedbo enakih glasov.

64. MEDNARODNO TEKMOVANJE GUIDO D’AREZZO
1. mesto v kategoriji 1 – obvezni program (sekcija D – enaki glasovi) in posebna nagrada za najboljšo izvedbo skladbe iz obdobja romantike (za Schumannovo Die Kapelle),
1. mesto v kategoriji 3 – posvetna glasba,
2. mesto v kategoriji 2 – sakralna glasba,
2. mesto v kategoriji 4 – monografski program
ter uvrstitev v Grand Prix tekmovanja.